Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 8. 2013

 

 
Objednávky na telefonním čísle
                 
                                    605 799 054
                         
 Dle objednání přijedu za Vámi a Vy můžete zažít Alpha masáže ve svém domácím prostředí.
  
 

dsc00948.jpg

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Vaši návštěvu se těší  Irenka
 
Firma:   Mgr.  Irena  Křeménková
Sídlo:    Náchodská 356, 54103 Trutnov - Poříčí
IČO       61748731
Osoba je zapsána v  ŽR 
Datum zápisu:  12. 6. 2013  
 
Provozování živnosti opět  zahájeno dne 18. 1. 2016
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

CONGRATULATIONS FOR BEEN A LUCKY WINNER

(GeorgeTor, 3. 9. 2020 18:48)

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍ ORGANIZACE / MICRO SOFT CORPORATION / EURO MILLION LOTTERIA
Grand Royale Park Španelsko
Cena Cenu Odd Madrid, Španelsko
Vážený príjemce,
S potešením vám oznamujeme, že jste jedním z 10 štastných výher v mezinárodním e-mailu s loterií Euro Millions Vylosování adresy 28. srpna 2020, kvuli smesi jmen a adresy, byl výsledek zverejnen 2. zárí 2020. Všech 10 výherních adres bylo náhodne vybráno z dávky 50 000 000
mezinárodních e-mailových adres. Vaše e-mailová adresa se objevila vedle S 10 dalšími vítezem kategorie 3 ve slosování loterie Euro Millions.
V dusledku toho jste tedy byli schváleno pro celkovou výplatu 1 000 000,00 EUR (pouze jeden milion EUR), jsou pripojeny následující údaje k vašemu platebnímu príkazu loto: (I) Císlo šarže: BCA / 022 / CAC (ii) Císlo lístku: 197-033-02345 (iii) Štastné císlo: 04-6-8-12-24 (iv) Ref. c .: MTD / SAN / 9500 / LAS.
Internetové losování o loterijní program Euro Millions se koná jednou za rok a je organizováno tak, aby povzbudilo všechny lidé celící temto prípadum Covid-19. S hrdostí mužeme ríci, že ve více než 150 zemích sveta se každorocne získává více než 200 milionu EUR.
Chcete-li získat svou výherní cenu, musíte co nejdríve kontaktovat jmenovaného agenta pro okamžité propuštení z vašich výher:
JMÉNO: DR .AMPARO ITUBI
AMUCIO ABOGADOS FINANCNÍ Advokát SSL.
E-mail: amucioabogados@infocaixa.info
Kontaktní telefon: 0034 -603 - 248 - 636
Spozdravem Paní Sandra Amparo. KOORDINÁTOR PROPAGACE.

The best advertising of your products and services!

(JoshuaHax, 2. 9. 2020 18:17)

Hеllо! alphamasaze.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl еntirеly lеgаlly?
Wе prоpоsе а nеw mеthоd оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

A new way of advertising.

(Jerryautok, 23. 4. 2020 0:38)

Hеllо! alphamasaze.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd аppеаl whоlly lеgаlly?
Wе prоpоsе а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh lеttеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

možnost setkání

(Petr Manďák, 13. 10. 2019 19:32)

Hezký dnešní den přeji paní Křeménková,

Tento týden jsem se přestěhoval do vesnice kousek od Vrchlabí a rád bych Vám představil zcela nové možnosti pomoci, která Vám umožní ještě hlubší a efektivnější práci s Vašimi klienty. Mohu Vám obrovsky pomoci tím, že vnímám zcela čistý směr vývoje Vašeho nitra/duše.

Vidím do celé vývojové spirály od počátku cesty duše Vesmírem, do obrovských podrobností energetického systému člověka i velkých hloubek fyzického těla. Samozřejmostí je i vnímání všech minulých životů a nastavení člověka do této inkarnace. To vše v úplně bezpečnosti a po 20 letech práce s lidmi v naprostém ověření perfektní funkčnosti a čistoty práce.Příklady mé práce:

- - Naučení úplného očištění místnosti od klientů a jejich hromad cizích energií, které se při práci s nimi uvolňují do Vašeho prostoru a na Vás.

- - Odstřižení od lidí a ukázání této práce, která je zapotřebí v mnohem širším měřítku než se tu učí, aby byla opravdu perfektní a nezatěžovala Vás v osobním Životě a vývoji.

- - Silnější využití léčitelství (ať v jakékoli formě od masáží, přes karty, po jinou hlubší terapeutickou práci) díky dosažení vyšších a zcela pravdivých osobních rovin vědomí, kde jsou teprve ukryty přímé osobní dary, talenty a ještě kvalitnější rozměr osobnosti.

- - Detailní popis toho, co se u Vás děje při práci s klienty či na seminářích. Jaké energie přichází a hlavně odkud, kdo s Vámi z jemného světa spolupracuje i jaké andělé-průvodce máte a jejich potřebné vyladění na vyšší možnosti pomoci a ochrany pro Vás.

- - Scan těla pro zjištění nemocí, virů, bakterií a jiných závažných nemocí, které jsou nebo přichází postupně do těla.

- - Velmi hluboké očištění vztahových závislostí s osvětlením proč se zrovna takto dějí i v souvislosti s minulými inkarnacemi.

- - Sladění s proudem Života, s Vašim záměr a smyslem Bytí:-)Je možné nyní Vás již velmi jednoduše, zcela čistě a bezpečně posunout do vyšších zdravých rovin vědomí, ve kterých máte mnohem větší možnosti pro práci s lidmi, tak abyste jim dokázal/a pomáhat ještě mnohem lépe:-)Tyto zcela nové metody práce jsem rozvíjel 20 let vysoce intenzivní prací sám na sobě. Není to žádná metoda co se zde používá a vyučuje.Pokud byste měl/a jakékoli otázky, rád Vám je odpovím po telefonu.

Přeji příjemný tvořivý den:-)Petr ManďákPetr Manďák

Dolní Branná - Vrchlabí

775 777 907

Petr.mandak@email.cz

www.skolauskutecneni.cz

 

 

Poslední fotografie